Vladimir Putin

Monday, 25 January 2016

Czech -- Montague Keen - 24. ledna, 2016


Montague Keen -  24. ledna, 2016

V minulosti jsem vás varoval o plánech zavést vojenské stanné právo. Takže, váš pan Obama to spustil 22. ledna.
Mimořádné zprávy na webu Infowars

Toto je obrovské volání pro lidstvo, aby se probudilo. Nehrají si a nyní dali do pohybu sv
ůj plán na převzetí. Stalo se to, když měl každý starosti, jak se dostat domů ve velké sněhové vánici. Pamatujte, použili stejnou taktiku v blizzardu v r. 1913, aby byl přijat zákon o FEDu. Vždy používají stejnou taktiku, 
Obama, chazarská loutka, dostane neomezenou moc poslat armády USA do jakékoliv země, jakou si vyberou. Nemylte se, je to globalistické převzetí a globalistická armáda vám odebere těch několik práv, která vám zbyla. Přípravy na to probíhaly po mnoho let.  ONI JSOU PŘIPRAVENI VY TAKÉ?


Abyste pochopili obludnost situace, žádám vás, abyste si přečetli:

SKRYTÉ DĚJINY NEUVĚŘITELNĚ ZLÉ CHAZARSKÉ MAFIE / HIDDEN HISTORY OF THE INCREDIBLY EVIL KHAZARIAN MAFIA

To vám otev
ře oči, abyste viděli ohromnost tohoto zločinného ovládnutí lidstva a Země. Sami hledejte a připravte se na obranu.

Pamatujte, ISIL vytvořily USA a Velká Británie. Financovaly a vyzbrojily je. Nyní to používají jako omluvu pro celosvětové převzetí. Po staletí se připravovali na masové pronásledování a zničení lidstva. Pohrdají vámi a chtějí se vás zbavit. A přesto jim stále sloužíte.

Veronika má na plicích vodu. Bolí to a je to vysilující. Navážeme běžnou komunikaci, až se uzdraví.

Potřebuješ si odpočinout, má lásko. Máš poslání. Opatruj se.Překlad: Zelmira

Tuesday, 19 January 2016

Czech -- Montague Keen 17. ledna 2016

Montague Keen 17. ledna 2016.

Svazuje nás magie slov – zrušte tu kletbu !

Probuzení není snadný proces, a čelit tomu, že vás na všech úrovních obelhávali, je pro vás nesmírně obtížné. Když jsme zmiňovali slovo magie, mnozí z vás byli pobouřeni a zatratili to jako nesmysl. Nyní sdílíme dobře prověřené DŮKAZY o slovu magie, kterou proti vám denně používá církev a stát.

Je to něco, co budete muset vzít na vědomí, pokud chcete přežít. 1%, které ovládá svět, jsou experti na magii, a neustále ji pro sebe používají, aby byli proti vám ve výhodě. Přesně tímto způsobem byla lidská rasa po staletí ovládána a kontrolována.

Žijete své životy jako zhypnotizované zombie, pohybující se od jedné pečlivě zinscenované katastrofy ke druhé. To musí skončit, musíte skončit se slepým přijímáním toho, co vám oni řeknou, že je pravda, protože pravda je tomu na hony vzdálená. To, co „oni“ chtějí, nebude nikdy ku prospěchu lidstva, bez ohledu na to, jak to bude zakamuflováno, aby vás zmátli. Dokonce i ty nejbrilantnější mozky byly oklamány jejich magickou mluvou, také ony propadly jejich kouzlu, stejně jako všichni ostatní.

NENÍ OSTUDA BÝT OKLAMÁN, ALE JE OSTUDA ODMÍTNOUT VIDĚT, ŽE JSTE BYLI OKLAMÁNI.

Vy všichni potřebujete pozvednout své vědomí, chodit v přírodě, to vždy pomáhá. Odstraňte propagandu, více rozlišujte, co čtete či na co se díváte. Mějte sami sebe ve větší úctě, jste lepší než všechno to svinstvo, které vám neustále vnucují, aby vás udrželi pod kontrolou.

Pospíchají, aby prosadili své konečné plány, protože se bojí, že byste se mohli probudit a zabránit jim v realizaci KONEČNÉHO ŘEŠENÍ, které přichystali. Destrukce Evropy probíhá přímo před vašima očima a vy to nevidíte, všechny vaše vlády tomu tajně napomáhají a ukazuje se, že to, co říkají, není pravda. Komu věřit? Jenom těm, co mají oči otevřené a sami to zkoumají a tak nalézají pravdu. Lidská rasa má opravdu potíže, musí se probudit, a odmítnout se podílet na zničení lidstva.

2016 = 9, je důležitým rokem, musí být učiněna rozhodnutí a podniknuty akce, před tím nelze utéct, nemáte na vybranou. Musíte přijmout, že vše, co jste se kdy naučili, ať již ve vzdělávacím systému, nebo prostřednictvím náboženství, NENÍ PRAVDA, že vám lhali. Vedou vás jako ovce na porážku a vy to slepě přijímáte. Co vám to udělá, abyste otevřeli oči a viděli, co vám dělají?  Jako omámeni kráčíte do vyhubení, to opravdu chcete? Nezbyla vám žádná hrdost, že tupě přijímáte vše, co vám oni naplánovali? Oni již své plány nemohou skrývat.  Byli odhaleni, proto se snaží rychle vše prosadit, než se vás ještě víc probudí. Policie a armáda jsou zodpovědny za to, co udělají s plány elit na zničení lidské rasy a budou hnány k odpovědnosti za své činy.

Nic není skryto, vše to máte před nosem. „Velký Draco, Bůh  rotschildovsko - chazarské mafie, největšího parazita v lidských dějinách, je hrdě vystaven všem na odiv v londýnské City. Rotschildovsko-chazarská mafie držela svět jako rukojmí po 300 let. Je to největší anti lidský parazit, lhář, mezigenerační zločinecký syndikát, světový největší obchodník s drogami, válkami, smrtí, chudobou a bídou. Nebude snadno zničen, nikdy nedodržuje dohody. V roce 1913 ukradl finanční systém USA.“

Všude kolem vidíte o tom důkazy, a přesto stále přijímáte, co vám říkají, místo abyste přijímali svědectví svých vlastních očí. Čas je klíčový, je zapotřebí akce, přijměte odpovědnost a odmítněte to, co vám oni říkají, že je pravda.  Je to váš nezájem o budoucnost lidstva, který přivodil situaci, v níž se dnes nacházíte.

Za vaše současné dilema je odpovědný váš postoj „jsem v pohodě. Když nic nepodniknete,  vymizí všichni lidé, bohatí i chudí. Peníze vás neochrání před parazity, vůči kterým jste naprogramováni, abyste je měli v úctě. Mají požitek z utrpení lidské rasy, je to pro ně kyslík, přivádí je blíže k cíli- k úplnému ovládnutí Země.  Nemám žádnou radost z toho, že píši tato slova, ale musím být poctivý, a podělit se s vámi o to, co vidím z této strany života. Nemohu stát stranou a nevšímat si ničení lidské rasy a Země, které jim byly svěřeny.

Pokračujte v uvolňování ENERGIE z ley linií a posvátných míst, to vám pomůže ve vašem boji o přežití. Vše, co potřebujete, aby vám pomohlo, je zde, pouze se s tím opět potřebujete spojit. V dávných časech byl Člověk propojen s vesmírem, chápal, jak funguje. Všechny tyto důležité znalosti vám byly odebrány, vaše hlavy byly naplněny prkotinami, které vás odpojily od Zdroje a ponechaly vás v divočině neznalosti a bezmoci. Nic vám nemůže zabránit, abyste se znovu spojili se Zdrojem, abyste s ním jednali přímo, a těm, kdo žádají o pomoc, bude pomoženo.

Když to uděláte, parazité ztratí nad vámi moc, ONI MAJÍ POUZE TO, CO JSTE JIM DALI. Odmítněte jim vaši pomoc a budou bezmocní a nepotřební…Je to na každém z vás, aby se vědomě rozhodl, jakou akci podnikne. Když nic neuděláte, budete vymýceni. Jednejte a zachraňte lidstvo a Zemi. Rozhodnutí je na vás.

Má drahá, mocní a neznalí, kteří se cítí silnými, když útočí na pravdu, pokračují a snaží se zničit naše snahy o ochranu lidstva a Země. Utočí, protože se BOJÍ, že se lidé probudí a zjistí PRAVDU. Již to nepotrvá dlouho, má drahá. Našim cílem je ochrana lidstva a odstranění parazitů. Existují dobří lidé, kteří to plně chápou a ti vystoupí, aby pomohli.

Má lásko, zůstaň silná a odhodlaná, uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Zdroj: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira

interview

mv

mv

interview